Οφέλη Χορηγών

Το Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (ΠΣΑΒ) είναι ένα από τα σημαντικότερα γεγονότα στην κοινότητα των Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών.

Οι εταιρείες και οργανισμοί που δραστηριοποιούνται στους τομείς της Αυτοματοποίησης Βιβλιοθηκών, των Βιβλίων & Περιοδικών, του Εξοπλισμού Βιβλιοθήκης και των Τεχνολογιών Πληροφορικής έχουν την δυνατότητα: α) να προβάλουν και να προωθήσουν τα προϊόντα κα τις υπηρεσίες τους και β) να επιδείξουν τον ενεργό ρόλο τους και τη συμβολή τους στη συνεχή ανάπτυξη των ελληνικών βιβλιοθηκών.

Για περισσότερες πληροφορίες ή για δήλωση ενδιαφέροντος μπορείτε να επικοινωνήσετε με: τον κ. Αλέξανδρο Ηλιάκη, τηλέφωνο: 2107724095, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: ailiak@mail.ntua.gr.

Επίπεδα ψηφιακής χορηγίας και οφέλη:

Χρυσή χορηγία (4.000€):

Λογότυπα

Λογότυπα μεγάλου μεγέθους θα εμφανίζονται στον διαδικτυακό τόπο του συνεδρίου, στα κοινωνικά μέσα της βιβλιοθήκης και του συνεδρίου, στις διαφημιστικές δραστηριότητες (πριν και κατά τη διάρκεια του συνεδρίου) και σε όλες τις συνεδρίες με αντίστοιχη αναγνώριση του επιπέδου της χορηγίας.

Εικονικό περίπτερο

Εικονικό περίπτερο μεγάλου μεγέθους  στα χαρακτηριστικά χρώματα του χορηγού με τα λογότυπα του, που θα παρέχει τις ακόλουθες πληροφορίες: βίντεο και/ή παρουσιάσεις προϊόντων, ψηφιακό διαφημιστικό υλικό και  δυνατότητα ζωντανής συνομιλίας με τους σύνεδρους.

Ευχαριστίες

Αναγνώριση της χορηγίας κατά την έναρξη και το κλείσιμο του συνεδρίου

Παρουσιάσεις

Τριάντα (30) λεπτά παρουσίασης προϊόντων/υπηρεσιών κατά τη διάρκεια της ειδικής συνεδρίας των χορηγών.

Ζωντανές συνεδρίες

Παρουσίαση προϊόντος, διαδικτυακό σεμινάριο ή εργαστήριο σαράντα πέντε (45) λεπτών με συμμετοχή ύστερα από εκδήλωση ενδιαφέροντος των συνέδρων ή από πρόσκληση του χορηγού.

Δημοσκοπήσεις και έρευνες

Δημοσκόπηση ή έρευνα πέντε (5) ερωτήσεων σχετικά με προϊόντα ή υπηρεσίες με τα αποτελέσματα να εμφανίζονται σε πραγματικό χρόνο.

Αργυρή χορηγία (3.000€):

Λογότυπα

Λογότυπα μεσαίου μεγέθους θα εμφανίζονται στον διαδικτυακό τόπο του συνεδρίου, στα κοινωνικά μέσα της βιβλιοθήκης και του συνεδρίου, στις διαφημιστικές δραστηριότητες (πριν και κατά τη διάρκεια του συνεδρίου).και σε όλες τις συνεδρίες με αντίστοιχη αναγνώριση του επιπέδου της χορηγίας.

Εικονικό περίπτερο

Εικονικό περίπτερο μεσαίου μεγέθους στα χαρακτηριστικά χρώματα του χορηγού με τα λογότυπα του, που θα παρέχει τις ακόλουθες πληροφορίες: βίντεο και/ή παρουσιάσεις προϊόντων, ψηφιακό διαφημιστικό υλικό και  δυνατότητα ζωντανής συνομιλίας με τους σύνεδρους.

Ευχαριστίες

Αναγνώριση της χορηγίας κατά το κλείσιμο του συνεδρίου

Παρουσιάσεις

Δέκα πέντε (15) λεπτά παρουσίασης προϊόντων/υπηρεσιών κατά τη διάρκεια της ειδικής συνεδρίας των χορηγών.

Ζωντανές συνεδρίες

Παρουσίαση προϊόντος, διαδικτυακό σεμινάριο ή εργαστήριο τριάντα (30) λεπτών με συμμετοχή ύστερα από εκδήλωση ενδιαφέροντος των συνέδρων ή από πρόσκληση του χορηγού.

Δημοσκοπήσεις και έρευνες

Δημοσκόπηση ή έρευνα τριών (3) ερωτήσεων σχετικά με τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους με τα αποτελέσματα να εμφανίζονται σε πραγματικό χρόνο.

Χάλκινη χορηγία (2.000€):

Λογότυπα

Λογότυπα μικρού μεγέθους θα εμφανίζονται στον διαδικτυακό τόπο του συνεδρίου, στα κοινωνικά μέσα της βιβλιοθήκης και του συνεδρίου, στις διαφημιστικές δραστηριότητες (πριν και κατά τη διάρκεια του συνεδρίου).και σε όλες τις συνεδρίες με αντίστοιχη αναγνώριση του επιπέδου της χορηγίας.

Εικονικό περίπτερο

Εικονικό περίπτερο μικρού μεγέθους στα χαρακτηριστικά χρώματα του χορηγού με τα λογότυπα του, που θα παρέχει τις ακόλουθες πληροφορίες: βίντεο και/ή παρουσιάσεις προϊόντων, ψηφιακό διαφημιστικό υλικό και δυνατότητα ζωντανής συνομιλίας με τους σύνεδρους.

Ευχαριστίες

Αναγνώριση της χορηγίας κατά το κλείσιμο του συνεδρίου

Παρουσιάσεις

Δέκα (10) λεπτά παρουσίασης προϊόντων/υπηρεσιών κατά τη διάρκεια της ειδικής συνεδρίας των χορηγών.

Ζωντανές συνεδρίες

Δέκα πέντε (15) λεπτά παρουσίαση προϊόντος, διαδικτυακό σεμινάριο ή εργαστήριο με συμμετοχή ύστερα από εκδήλωση ενδιαφέροντος των συνέδρων ή από πρόσκληση του χορηγού.

Δημοσκοπήσεις και έρευνες

Δημοσκόπηση ή έρευνα δύο (2) ερωτήσεων σχετικά με τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους με τα αποτελέσματα να εμφανίζονται σε πραγματικό χρόνο.

Χορηγία (1.500€):

Λογότυπα θα εμφανίζονται στον διαδικτυακό τόπο του συνεδρίου, στα κοινωνικά μέσα της βιβλιοθήκης και του συνεδρίου με αντίστοιχη αναγνώριση του επιπέδου της χορηγίας.

Shopping Basket