Η Κεντρική Βιβλιοθήκη του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, έχει τη χαρά φέτος να συνεχίσει την παράδοση του θεσμού αυτού αλλά με τρόπο που συνάδει με τις έκτακτες συνθήκες που βιώνουμε και να διοργανώσει ψηφιακά το

26ο  Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών

«Ο ρόλος των Βιβλιοθηκών στη διαχείριση εκτάκτων συνθηκών»

Στις έκτακτες συνθήκες που η πανδημία του COVID-19  επέβαλλε, τόσο στη χώρα μας όσο και παγκοσμίως, οι Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες οφείλουν να προσαρμοστούν και να ανταπεξέλθουν σε νέες ακόμη μεγαλύτερες προκλήσεις, προσαρμόζοντας τις λειτουργίες τους όπως βέβαια και τον τρόπο διεξαγωγής του Πανελλήνιου Συνεδρίου Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, στα νέα δεδομένα.

Συνεπώς κρίνεται αναγκαίο να προσαρμοστεί ο θεσμός του ετήσιου Πανελλήνιου Συνεδρίου Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών και εν τέλει να κάνει μια πρώτη απόπειρα διεξαγωγής σε ψηφιακό περιβάλλον. Το γεγονός ότι αποτελεί μία από τις σπουδαιότερες εκδηλώσεις στο χώρο των ελληνικών βιβλιοθηκών, επιβεβαιώνεται τόσο από την υψηλή συμμετοχή όσο και από την σταθερή του παρουσία όλα αυτά τα χρόνια.

Οι έκτακτες συνθήκες δε θα εμποδίσουν τη διεξαγωγή του Συνεδρίου, το οποίο όπως έχει αποδειχθεί παραμένει σταθερά παρών παρά την οικονομική δυσχέρεια, που αντιμετωπίζουν τα Ακαδημαϊκά Ιδρύματα και κατ’ επέκταση οι βιβλιοθήκες τους, και εξακολουθεί να πραγματοποιείται χάρη στη βούληση και την επιμονή των συναδέλφων των Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων, γεγονός που αποτυπώνει τον ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο του Συνεδρίου στη βιβλιοθηκονομική κοινότητα.

Όπως είναι γνωστό, στις εργασίες του Συνεδρίου καλύπτονται θέματα υπηρεσιών και τεχνολογιών πληροφόρησης, αυτοματισμού και εξοπλισμού βιβλιοθηκών, πηγών πληροφόρησης και συνδρομών. 

Με δεδομένο ότι σήμερα είναι επιτακτικότερη παρά ποτέ η περαιτέρω αυτοματοποίηση υπηρεσιών, η προσθήκη νέων αλλά και η βελτίωση των ήδη παρεχομένων, με τη χρήση των δυνατοτήτων που παρέχει πλέον η νέα ψηφιακή εποχή, είναι αυτονόητο πως αυτοί οι άξονες καθορίζουν την κυρίαρχη θεματική ενότητα του 26ου Συνεδρίου. Οι Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες καλούνται να χρησιμοποιήσουν κάθε τύπου συμβατές με τον ρόλο τους τεχνολογίες προς όφελος των χρηστών τους αναβαθμίζοντας ακόμη περισσότερο τις ψηφιακές υποδομές τους. 

Όλα τα παραπάνω, αλλά και πολλά ακόμη, θα συζητηθούν και θα παρουσιαστούν στο ΠΣΑΒ 26.

Shopping Basket