Επιστημονική Επιτροπή

Σταυρούλα Κουρή Προϊσταμένη Διεύθυνσης Βιβλιοθήκης ΕΜΠ (πρόεδρος)

Ιφιγένεια Βαρδακώστα, Προϊσταμένη Διεύθυνσης Βιβλιοθήκης, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

Εμμανουήλ Γαρουφάλλου, Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Βιβλιοθηκονομίας, Αρχειονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης, Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος

Κωνσταντία Κακάλη, Προϊσταμένη Διεύθυνσης Βιβλιοθήκης, Πάντειο Πανεπιστήμιο

Γεώργιος Ζάχος, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Βιβλιοθήκης, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Γιάννης Κλαψόπουλος, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Βιβλιοθήκης, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Μανόλης Κουκουράκης, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Βιβλιοθήκης, Πανεπιστήμιο Κρήτης

Αλέξανδρος Κουλούρης Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Πέτρος Κωσταγιόλας, Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Μαρία Νταουντάκη, Προϊσταμένη Διεύθυνσης Βιβλιοθήκης, Πολυτεχνείο Κρήτης

Γιάννης Τσάκωνας, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Βιβλιοθήκης, Πανεπιστήμιο Πατρών

Shopping Basket