Σημαντικές Ημερομηνίες

Προθεσμία υποβολής περιλήψεων
  • 16 Οκτωβρίου 2020
16 Οκτωβρίου 2020
23 Οκτωβρίου 2020
Κοινοποίηση αποδοχής εργασιών
  • 23 Οκτωβρίου 2020
Προθεσμία υποβολής παρουσίασης (ppt)
  • 24 Νοεμβρίου 2020
24 Νοεμβρίου 2020
24 Νοεμβρίου 2020
Προθεσμία υποβολής Πλήρους κειμένου
  • 24 Νοεμβρίου 2020
Λήξη εγγραφών
  • 16 Δεκεμβρίου 2020
16 Δεκεμβρίου 2020
Shopping Basket