Σημαντικές Ημερομηνίες

Προθεσμία υποβολής περιλήψεων
  • 16 Οκτωβρίου 2020
16 Οκτωβρίου 2020
23 Οκτωβρίου 2020
Κοινοποίηση αποδοχής εργασιών
  • 23 Οκτωβρίου 2020
Προθεσμία υποβολής παρουσίασης (ppt)
  • 24 Νοεμβρίου 2020
24 Νοεμβρίου 2020
24 Νοεμβρίου 2020
Προθεσμία υποβολής Πλήρους κειμένου
  • 24 Νοεμβρίου 2020
Λήξη εγγραφών
  • 16 Δεκεμβρίου 2020
16 Δεκεμβρίου 2020
Shopping Basket

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Λόγω των νέων έκτακτων συνθηκών, οι οποίες προκαλούν αναπόφευκτες καθυστερήσεις στην προετοιμασία του 26ου ΠΣΑΒ,  είμαστε υποχρεωμένοι να μεταθέσουμε τη διεξαγωγή του.
Ζητάμε την κατανόηση όλων σας και σας ανακοινώνουμε ότι
το 26ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών
θα διεξαχθεί 17-18 Δεκεμβρίου 2020