Υποβολή Εργασιών

Υποβολή περίληψης εργασίας (Προθεσμία υποβολής: 16 Οκτωβρίου 2020)

Οι υποβολές των περιλήψεων θα πρέπει να έχουν:

 1. Περιγραφικό τίτλο στα ελληνικά και στα αγγλικά
 2. Κείμενο 200-300 λέξεων στα ελληνικά και στα αγγλικά
 3. Πέντε (5) λέξεις-κλειδιά στα ελληνικά και αγγλικά
 4. Ονοματεπώνυμο συγγραφέων, επωνυμία ιδρυμάτων/εταιριών στα ελληνικά και αγγλικά, καθώς και στοιχεία επικοινωνίας (τηλέφωνο και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου)

Υποβολή περίληψης εργασίας 

Οι περιλήψεις των εργασιών θα εξεταστούν από την επιστημονική επιτροπή, η οποία θα αποφασίσει για την αποδοχή ή απόρριψή τους ως τις 23 Οκτωβρίου 2020. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον θα έχουν οι εργασίες άμεσης υλοποίησης που αφορούν σε συνεργασίες και επεκτάσεις δράσεων μεταξύ των ιδρυμάτων.

Υποβολή μαγνητοσκοπημένης παρουσίασης (Προθεσμία υποβολής 24 Νοεμβρίου 2020)

Για την υποβολή της μαγνητοσκοπημένης παρουσίασης θα υπάρξει περαιτέρω ενημέρωση και συνεννόηση με τους συγγραφείς των εργασιών που θα γίνουν αποδεκτές από την επιστημονική επιτροπή.

Υποβολή πλήρους κειμένου εργασίας (Προθεσμία υποβολής 24 Νοεμβρίου 2020)

Οι εργασίες που θα γίνουν αποδεκτές, θα πρέπει να πληρούν τα παρακάτω απαιτούμενα:

 1. Περιγραφικό τίτλο στα ελληνικά.
 2. Περίληψη 200-300 λέξεων στα ελληνικά.
 3. Πέντε (5) λέξεις-κλειδιά στα ελληνικά.
 4. Ονοματεπώνυμο συγγραφέων, επωνυμία ιδρυμάτων/εταιριών στα ελληνικά.
 5. Κείμενο εργασίας περίπου 2500 λέξεων συμπεριλαμβανομένων και των βιβλιογραφικών αναφορών, αλλά όχι των περιλήψεων.
 6. Μορφότυπο κειμένου σε μορφή επεξεργάσιμη (π.χ. doc, rtf κλπ.) ώστε να εξασφαλιστεί η ομοιομορφία στη δημοσίευση των πρακτικών.

Παρακαλούμε το πλήρες κείμενο να αποσταλεί με email στην Οργανωτική Επιτροπή ως τις 24 Νοεμβρίου 2020.

Η κύρια γλώσσα του συνεδρίου είναι η ελληνική ωστόσο γίνονται αποδεκτές και εργασίες στην αγγλική γλώσσα.

Οι εργασίες θα δημοσιευτούν ηλεκτρονικά στον ιστότοπο του Συνεδρίου και της Βιβλιοθήκης του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, με άδεια Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Ειδοποίηση πνευματικής ιδιοκτησίας

Οι Συγγραφείς που υποβάλλουν εργασία σε αυτό το συνέδριο συμφωνούν στους κάτωθι όρους:

 1. Οι Συγγραφείς διατηρούν τα πνευματικά δικαιώματα επί του έργου τους, ενώ επιτρέπουν στο συνέδριο να θέσει αυτό το αδημοσίευτο έργο υπό την άδεια Creative Commons Attribution 4.0 International License., που επιτρέπει σε άλλους να έχουν ελεύθερη πρόσβαση, να χρησιμοποιούν και να διαμοιράζονται το έργο αναφέροντας την πατρότητα του έργου και την αρχική παρουσίασή του σ’ αυτό το συνέδριο.
 2. Οι Συγγραφείς μπορούν να αντιπαρέλθουν τους όρους αυτής της Creative Commons άδειας και να εισέλθουν σε χωριστούς, πρόσθετους συμβατικούς-δεσμευτικούς διακανονισμούς για την μη αποκλειστική διανομή και μετέπειτα δημοσίευση αυτού του έργου (π.χ. να δημοσιεύσουν μια αναθεωρημένη εκδοχή του σε ένα περιοδικό, να το εντάξουν στον κατάλογο/αποθετήριο ενός θεσμικού φορέα ή να το δημοσιεύσουν σε ένα βιβλίο), αναφέροντας την αρχική παρουσίασή του σ’ αυτό το συνέδριο.
 3. Επιπλέον, οι συγγραφείς ενθαρρύνονται να δημοσιεύσουν και να μοιραστούν το έργο τους στο διαδίκτυο (π.χ. σε καταλόγους θεσμικών φορέων ή στην προσωπική τους ιστοσελίδα) κάθε στιγμή πριν και μετά το συνέδριο.
Shopping Basket