1η Πρόσκληση

26ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, Δεκέμβριος 2020

Αγαπητοί συνάδελφοι,
Στις έκτακτες συνθήκες που η πανδημία του COVID-19 επέβαλλε, τόσο στη χώρα μας όσο και παγκοσμίως, οι Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες οφείλουν να προσαρμοστούν και να ανταπεξέλθουν σε νέες ακόμη μεγαλύτερες προκλήσεις, προσαρμόζοντας τις λειτουργίες τους όπως βέβαια και τον τρόπο διεξαγωγής του Πανελλήνιου Συνεδρίου Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών και του θέματός του στα νέα δεδομένα. Κρίνεται αναγκαίο να διαμορφωθεί ο θεσμός του ετήσιου Πανελλήνιου Συνεδρίου Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών και εν τέλει να κάνει μια πρώτη απόπειρα διεξαγωγής σε ψηφιακό περιβάλλον.
Με μεγάλη χαρά σας ανακοινώνουμε ότι το 26ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, θα πραγματοποιηθεί σε ψηφιακή μορφή στις 8-9 Δεκεμβρίου 2020, στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, στην Αθήνα, με γενικό θέμα: «Ο ρόλος των Βιβλιοθηκών στη διαχείριση εκτάκτων συνθηκών».
Τις επόμενες ημέρες θα ανοίξει η ιστοσελίδα του Συνεδρίου για τις εγγραφές, την υποβολή εργασιών και χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με το συνέδριο.
Αναμένουμε με χαρά τη συμμετοχή σας!

Εκ μέρους της Οργανωτικής Επιτροπής
Σταυρούλα Κουρή

Tags: No tags

Comments are closed.