Αριέττα Παπαϊωάννου, Βιβλιοθηκονόμος, Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

17 Δεκεμβρίου @ 10:40
10:40 — 11:00 (20′)

Αριέττα Παπαϊωάννου