Σοφία Ζαπουνίδου, Ελευθερία Κοσέογλου, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης, Κεντρική Βιβλιοθήκη, Ομάδα δικτυακού τόπου

17 Δεκεμβρίου @ 11:00
11:00 — 11:20 (20′)

Σοφία Ζαπουνίδου