Σταυρούλα Κουρή, Ελένη Μυλωνά, Αγάθη Γέγιου, Αλέξανδρος Ηλιάκης, Μαρία Καπνίζου, Ευαγγελία Καραχρήστου, Μαρία Οικονόμου, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Κεντρική Βιβλιοθήκη

17 Δεκεμβρίου @ 11:20
11:20 — 11:40 (20′)

Αλέξανδρος Ηλιάκης, Ευαγγελία Καραχρήστου