Γιαννοπούλου Αγγελική, Γιαννοπούλου Γεωργία , Σακελλάρη Νίκη, Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης, Πανεπιστήμιο Πατρών

17 Δεκεμβρίου @ 10:20
10:20 — 10:40 (20′)

Γεωργία Γιαννοπούλου